ELF op Facebook

Het profiel van Executive Leadership Foundation
ELF heeft als missie om vaardigheden op het terrein van leiderschap en advisering (consulting) te helpen ontwikkelen. ELF stimuleert de ontwikkeling van deze vaardigheden door praktijkgerichte aanpakken en inzichten aan te reiken die daarmee een versnelling brengen in het procesmatig sturen van veranderingen in grote organisaties, van zowel bedrijfsleven als publieke organisaties.

ELF is een netwerkorganisatie met tal van internationale toptrainers die vaak gezamenlijk werken aan maatwerkopdrachten voor klanten. Met regelmaat worden trainers van ELF gevraagd voor bijdragen aan MBA programma’s bij de Erasmus Universiteit/RSM. Voor training en coaching op het vlak van het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden voor professionals en bestuurders gericht op het vergroten van impact en invloed, werkt ELF nauw samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) - Academie voor Banken en Verzekeringen.

Curriculum OPEN Consulting Academy Visie op organisatieontwikkeling
volgens ELF
Het ELF-model klik erop voor een vergroting ELF