hand outs
ELF heeft voor trainingsdoeleinden naast boeken een aantal educatieve hand outs geschreven.
Deze zijn compact van formaat met een grote informatie dichtheid waardoor deze door deelnemers zeer gewaardeerd worden. De ELF hand outs bevatten de uitwerking van één onderwerp. Voorbeelden zijn hier gratis te beschikbaar als "inkijk exemplaar".

Titels:  

1. Veranderingen en ik
2. Professionals ontwikkelen zichzelf
3. Ontwikkelen van je sterktes
4. Een succesvol MT stuurt haar veranderingsproces
5. Vertrouwd adviseurschap en Beïnvloeding

6. Het brein en emotionele intelligentie
7. Succesvolle organisaties en teams
8. Feedback en leerprocessen (2x)
9. Belbin teamrollen
10. Succesvolle organisaties vragen om faire en stevige HR

Prijzen: (Exclusief verzendkosten | tarief NL.post)
Prijs per stuk: € 19,50 inclusief BTW
Bij bestelling van 2 t.m. 5 hand outs: € 17,55 incl. BTW per stuk
Bij bestelling van 6 of meer hand outs: € 14,65 incl. BTW per stuk

Inkijkexemplaren:
Professionals ontwikkelen zichzelf
Een succesvol MT stuurt haar veranderingsproces

Bestel- en leveringsprocedure:
1. U kunt bestellen via het bestelformulier hier op de website (zie link onder de tekst bij de hand outs)
2. Per e-mail ontvangt u de factuur.
3. Zodra wij uw betaling daarvan hebben ontvangen, volgt z.s.m. de levering per post naar het door u opgegeven adres.

   
Beschikbare hand outs:  

1. Veranderingen en ik
Wat overkomt mij nu... en hoe pak ik het stuur weer terug
"Er tegenin of er tegenaan..."

Wat overkomt mij als medewerker in een grote organisatie die keer op keer verandert.
Hoe kan ik het stuur weer terug pakken.
Uitermate herkenbaar voor medewerkers en managers.
Bestel

2. Professionals ontwikkelen zichzelf
En dat vraagt een onzichtbare hand
Wat is professionele ontwikkeling en hoe kan ik het vormgeven.
Zowel geschreven voor professionals zelf als voor managers die het "onzichtbare hand" dit proces willen stimuleren.
Inhoudelijk wordt competentiegericht ontwikkelen beschreven en hoe je als vertrouwd adviseur meer impact en invloed kunt ontwikkelen.
Inkijkexemplaar | Bestellen

3.Ontwikkelen van je sterktes
Polijsten van talent levert meer op dan het werken aan jammerpuntjes
Stap voor stap wordt je door een aantal vragen geleid die je aan het denken zetten over het bewust worden van je natuurlijke stijl van denken, werken, leren en je persoonlijke waardenkader. Dat maakt je uniek. En dat unieke polijsten maakt je waardevol en succesvol.
Bestel

4. Een succesvol MT stuurt haar veranderingsproces
Het sturen van irrationele en onbewust emotionele patronen in menselijk gedrag binnen teams.
Het sturen van veranderingsprocessen aan de hand van wetmatigheden.

Het sturen van een veranderingsproces betekent het sturen op irrationele en onbewust emotionele patronen.
Aan de hand van wetmatigheden die altijd zullen optreden, kun je als manager meer invloed op de ontwikkelingen hebben in je organisatie. Zowel wanneer je zelf de verandering initieert als wanneer je die opgelegd krijgt uit de organisatie.
Inkijkexemplaar | Bestellen

5. Vertrouwd adviseurschap en Beïnvloeding
Professionals willen vaak vraag meer impact en invloed binnen hun vakgebied. Ze willen er toe doen, bij belangrijke vraagstukken betrokken worden en invloed hebben op basis van hun mening en inzichten. Dat vraagt om vaardigheden die maken dat je meer gelijk krijgt dan dat je al dacht te hebben.
Bestel

6. Het brein en emotionele intelligentie
Hoe kan ik mijn eq verder ontwikkelen
Hoe kan ik mijn EQ ontwikkelen vanuit de basis die ik al bezit. Hoe werkt dat in het brein van mensen.
Hoe werkt het ontwikkelen van EQ en de praktische vaardigheden die hierbij nodig zijn.
Een uitgebreid inzicht voor iedereen die meer zelfsturend wil zijn en betere relaties aan wil gaan.
Bestel

7. Succesvolle organisaties en teams
De eigenschappen | Het sturen van veranderingsprocessen | Het klantgericht denken en werken | Managementprincipes voor succes | Ontwikkeling als succesvolle professional
Welke elementen en condities zijn de basis voor succes op organisatie en op teamniveau. Wat is het geheim van succesvolle organisaties? Wat zijn de fases waar een team door heen gaat om succesvol te kunnen zijn? Welke belemmering zijn te overwinnen, want vanzelf gaat het niet.
Bestel

8. Feedback en leerprocessen (2 stuks)
Hoe werkt feedback. Waarom mensen het wel willen maar tegelijk moeilijk vinden.
Samenwerking centraal stellen vraagt moed en inspanning.
Hoe ontvang ik feedback. Wat doen goede managers wanneer ze een coachende stijl hanteren.
Naast de basis kenmerken en praktische tips, staan ook voorbeelden voor oefening beschreven.
Bestel

9. Belbin teamrollen
Beschrijving & vragenlijst | Tips voor hoogpresterende teams
Teams formeren vraagt om het onderkennen en benutten van verschillen. Verschillende mensen hebben verschillende voorkeuren in gedrag en verschillende bijdragen in een team. Deze rollen heeft Meredith Belbin uitgewerkt in een hanteerbaar model. Deze hand out beschrijft dit model, alle  kenmerken van de verschillende teamrollen en een vragenlijst om jezelf te kunnen scoren op de verschillende rollen.
Bestel

10. Succesvolle organisaties vragen om faire en stevige HR
Processen en gesprekken

HRM kan de aanjager van het bouwen van een succesrijk klimaat zijn in organisaties. HRM wordt dan in de lijn belegd en alle managers op elk level begrijpt waarom en hoe dit werkt. Naast het begrijpen van het mechanisme van een prestatiegerichte cultuur die op waarden en waardering is gebaseerd, is het voorwaardelijk dat alle managers de gesprekstechniek beheerssen om "dappere gesprekken" te kunnen voeren.
Bestel