Om administratieve redenen is ELF opgehouden te bestaan en worden activiteiten voortgezet onder Envisioning.